Hot Deals
Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna z blachą 2xA4 - 35.7x48x3.3 cm

Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna z blachą 2xA4 - 35.7x48x3.3 cm

615,00 zł

Gablo­ta ogłoszeniowa wewnętrzna Tendance to dosko­nałe połącze­nie funkcjo­nal­no­ści i estetyki. Wykonana z precy­zyj­nie przy­go­to­wa­nej, cienkiej aluminiowej ramy, ta gablo­ta jest praw­dziwym dzie­łem sztuki. Jej wyjąt­ko­we zalety nie­ty­po­we­go desi­gnu kry­szta­lo­wnie wydobywają się dzięki zaokrą­glonym naroż­ni­kom, któ­re zostały wyko­na­ne z trwa­łego plastiku w elegan­ckim odcieniu czerni.

Przestronna Powierzchnia Użytkowa

Gablo­ta Tendance stanowi ide­alne roz­wie­rze­nie dla Twoich potrzeb expo­zy­cyj­nych. Jej prze­my­ślnie zapro­jek­to­wana powierzchnia użytkowa może pomieścić nawet do 9 arkuszy A4, zapew­nia­jąc równo­mier­ne rozmie­scze­nie oraz czytelną ekspo­zy­cję Twoich tre­ści.

Najwyższa Jakość Materiałów

W tej gablo­cie jakość to pri­ory­tet. Solid­na aluminiowa rama jest anodo­wana, co nadaje jej trwa­łość i odpo­rność na uszkodze­nia. Dodat­ko­wo, grubość blachy używ­kowej wyno­si 24 mm, co zapew­nia nie­tą­planą wytrzy­ma­łość. Szyba z akrylu o grubości 3 mm jest klarowna i odporna na uszkodze­nia.

Montaż naścienny w 4 Narożnikach Gabloty

Gablo­ta Tendance została prze­myś­lana tak, aby jej mon­taż był wyjąt­ko­wo łatwy i bez­pieczny. Dzięki zamkowi osadzo­nemu w szybie oraz montażowi naściennemu w czterech narożnikach, Twoje treści są zabezpieczone i wyeks­po­no­wane w sposób bez­pieczny.

Różnorodność Opcji Dostępnych na Zamówienie

Chcemy dostosować Gablo­tę Tendance do Twoich indywidualnych potrzeb. Dlatego mamy dla Ciebie róż­norod­ne opcje dostępne na zamówienie, takie jak lakie­ro­wanie ramek w wybranych kolorach ze wzornika RAL, zamki o niepowtarzalnych numerach, blacha ceramiczna na tyle gabloty oraz szyba wykonana z poliwęglanu. Oto Twoja szansa na stworzenie gablo­ty idealnie dopa­sowanej do Twojego stylu i potrzeb.

Gablo­ta ogłoszeniowa Tendance - więcej niż tylko gablo­ta. To elegancja, funkcjo­nal­ność i nie­zawod­ność w jednym. Daj swoim tre­ściom możliwość wybi­cia się na piede­stale i prezen­tuj je w najlepszym świetle dzięki tej wyjąt­kowej gablo­cie.

DANE TECHNICZNE:

  • powierzchnia użytkowa - do 9 arkuszy A4
  • głębokość: całkowita 33 mm, użytkowa 24 mm (blacha) 14 mm (korek)
  • szyba z akrylu gr. 3 mm
  • montaż naścienny w 4 narożnikach gabloty
  • zamek osadzony w szybie
  • tył gabloty z magnetycznej i suchościeralnej blachy lakierowanej w kolorze białym lub z korka
  • Opcje dostępne na zamówienie: lakierowanie ram w kolorach ze wzornika RAL, zamek o niepowtarzających się numerach, blacha ceramiczna na tyle gabloty, szyba z poliwęglanu.

TABELA ROZMIARÓW:help_outlineZapytaj o produkt
Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna z blachą 2xA4 - 35.7x48x3.3 cm

Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna z blachą 2xA4 - 35.7x48x3.3 cm